search

xổ số kon tum hôm nay

Share time:2021-11-25
Data type:okazaki
Extract password:--
file type:Document
file size:76M
File path:Game-VN/okazaki /xổ số kon tum hôm nay .doc
Description hômTrần Vân nghe xong ngạc nhiên: xổThứ màu đen kia là gì thể? có phải của người Ma môn làm ra ngăn cản chúng ta? hômNói nhảm, Nhị công tử là Vũ Uy hầu, lại là đại tướng quân, thân phận ca quý vậy rảnh đi giỡn chơi người ta sao? hômTiếng của tiểu Vân nha đầu hầu hạ phu nhân vang lên. nay Vốn mấy thứ kể công, phong thưởng ít châu báu vàng bạc gấm vóc tơ lụa Lý Cáp sẽ không thèm để ý, mấy thứ đó còn không bằng cái lông trâu hắn cướp từ Hồ tộc về nói chi đến kinh doanh ở Hạ quốc của hắn, lấy tiêu vặt cũng được vậy. Lại nói đến phong tước, ở Đại Hạ nếu không phải hoàng tộc rất khó được phong tước, công lớn đến đâu cũng vậy, giống lần này Bắc phạt công thần trước mắt cũng chỉ có Lâm Thiên cùng Tiêu Hàn được cộng dồn chiến công thăng thành hầu tước. Bất quá vì lần này là Bắc phạt đệ nhất công thần, Lý Cáp từ ông nội được biết mình phong tước ít nhất cũng là hầu tước.